13
Tem

Havas İlmi

Havas ilmi Esmaül Hüsnanın sırrı ilahiyesidir. Bu sonu olmayan ilmin konusu, Kur?an?ı Azıymüşşandaki Ayet?i kerimelerin etkileri, Rabbimizin güzel isimlerinin ve bazı Duaların okunmasında ya da yazılmasında biz insanlık alemine lutfedilmiş bir şifa kaynağıdır.

Buna binayen Vefk de ayetlerin, Esmaül Hüsnanın sayı değerleri Ebced ile hesaplanarak yapılan tılsımlar da Havas ilmidir.

Havas ilmi Sahabe döneminden günümüze kadar İslam toplumunda daima uygulanan insanlığa büyük faideleri olan ilimdir. İslam büyükleri bu ilme gereken önemi vermiş ve bu sahada sayısız kıymetli eserler kaleme almışlardır. Müslüman halkın maddi-manevi dertlerine çare olan bu mubarek ilim sonraki yüzyıllarda büyük gelişme göstermiş, usul ve kaideleri oluşturulmuştur. Dünya kültür farklılıklarından dolayı Havas ilmi değişik isimler adı altında hala kullanılmaktadır.

Özellikle Vefk iliminin büyük üstadlarından olan İmam?ı Muhammed Ğazali hz, İmam?ı Ahmed Buni ve İmam?ı Abdullah Yafii gibi büyük alimler Havas ilmi taliblerinin gönüllerini feth etmişlerdir. Osmanlı dönemde yaşayan Havas ulemasına örnek olarak Firdevsi, Hikmet baba, Şah simavi, Muhammed Reşid el Gürci el Hanefi, Muhammed Riza ve Ebubekir Nusret efendi sayılabilir. Okunacak ve yazılacak ayetlerin kişiye göre günlerinin ve okuma adetlerinin hesaplanması Havas ilminin özelliklerindendir.

Havas ilmi Esmaül Hüsnanın sırrı ilahiyesidir. Bu sonu olmayan ilmin konusu, Kur?an?ı Azıymüşşandaki Ayet?i kerimelerin etkileri, Rabbimizin güzel isimlerinin ve bazı Duaların okunmasında ya da yazılmasında biz insanlık alemine lutfedilmiş bir şifa kaynağıdır.

Buna binayen Vefk de ayetlerin, Esmaül Hüsnanın sayı değerleri Ebced ile hesaplanarak yapılan tılsımlar da Havas ilmidir.

Havas ilmi Sahabe döneminden günümüze kadar İslam toplumunda daima uygulanan insanlığa büyük faideleri olan ilimdir. İslam büyükleri bu ilme gereken önemi vermiş ve bu sahada sayısız kıymetli eserler kaleme almışlardır. Müslüman halkın maddi-manevi dertlerine çare olan bu mubarek ilim sonraki yüzyıllarda büyük gelişme göstermiş, usul ve kaideleri oluşturulmuştur. Dünya kültür farklılıklarından dolayı Havas ilmi değişik isimler adı altında hala kullanılmaktadır.

Özellikle Vefk iliminin büyük üstadlarından olan İmam?ı Muhammed Ğazali hz, İmam?ı Ahmed Buni ve İmam?ı Abdullah Yafii gibi büyük alimler Havas ilmi taliblerinin gönüllerini feth etmişlerdir. Osmanlı dönemde yaşayan Havas ulemasına örnek olarak Firdevsi, Hikmet baba, Şah simavi, Muhammed Reşid el Gürci el Hanefi, Muhammed Riza ve Ebubekir Nusret efendi sayılabilir. Okunacak ve yazılacak ayetlerin kişiye göre günlerinin ve okuma adetlerinin hesaplanması Havas ilminin özelliklerindendir.

Posted in HİZMETLERİMİZ
admin

Comments are closed.